PAM 360°
DEBA: KISA KI MANKE POU GENYEN YON KOMINOTE AYISYÈN NAN CHAK PEYI KE AYISYEN AP EVOLYE?.
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
DEBA: KISA KI MANKE POU GENYEN YON KOMINOTE AYISYÈN NAN CHAK PEYI KE AYISYEN AP EVOLYE?.
Published: 08 May 2020
Duration: 00:57:06
OPINYON: Men koman "LAPRÈS AYITI" kontribye nan kraze peyi a chak jou pi plis... Epi men kisa nou ta dwe fè si nou vle chanje sa.
Published: 07 May 2020
Duration: 01:07:14
REFLEKSYON: "Y O" se de lèt ki Souvan responsab tout mal AYITI... Pou kisa Refleks sa a? Eske se pa yon preteks pou nou kache jan nou lèd?
Published: 06 May 2020
Duration: 01:06:36
REFLEKSYON: HAITI IS NOT OPEN FOR BUSINESS! Men kèk pami anpil lòt rezon esansyèl ki fè sa!!!...
Published: 05 May 2020
Duration: 01:04:55
DEBA: YON GWO RALE SOU SITYASYON AYISYEN KI TOUPATOU NAN MOND LA PRESIZEMAN NAN CHILI ...
Published: 01 May 2020
Duration: 01:06:11
"REFLEKSYON: pou kisa konsomatè Ayisyen pa preske janm satisfè de sèvis yo an Ayiti?
Published: 30 April 2020
Duration: 01:08:25
"REFLEKSYON: Eske "DESTIN" se yon mit oubyen se yon reyalite? E ki rapò li genyen ak bonè?
Published: 29 April 2020
Duration: 01:07:35
"OPINYON: Ki vrè sous SIKSÈ nan yon peyi tankou AYITI, kote majorite a panse peyi a pa ofri anyen sitou pou jèn"
Published: 28 April 2020
Duration: 01:11:47
"DEBA: Ki wòl ak enpotans "ENTÈNÈT" nan la vi nou e kòman nou ka fè yon meyè jesyon de li?"
Published: 24 April 2020
Duration: 01:09:01
"REFLEKSYON: Eske se vre tout bagay se VANITE? POU KISA?"
Published: 23 April 2020
Duration: 01:06:13
"REFLEKSYON: Yo toujou di AYITI pa gen travay, Eske se yon reyalite oubyen se enkonpreansyon?"
Published: 22 April 2020
Duration: 01:10:38
"SIJÈ: Ki vrè enpak ekonomik ke CIVID-19 la pral genyen sou AYITI? sitou lè nou konsidere sa k'ap pase USA ak rès mond la."
Published: 21 April 2020
Duration: 01:01:57
"MENU: Musique, info, culture, animation"
Published: 18 April 2020
Duration: 01:07:15
"DEBA: Pou kisa se an Afrik yo deside al bay vaksen kont COVID-19 (CORONAVIRUS) la?
Published: 17 April 2020
Duration: 01:07:03
"Tout moun ka yon diplomat, kèk rezon ki pwouve sa e koman w ka itilize talan sa a pou w devlope kominote w"
Published: 16 April 2020
Duration: 01:12:49
"Ki pi bon mwayen ou ka REYISI nan vi w e ki sekrè gran PUISANS yo itilize pou kenbe nivo endis devlopman imen lakay yo wo"
Published: 15 April 2020
Duration: 01:10:01
"Ant kwayans AYISYEN ak konsekans COVID-19 la sou AYITI"
Published: 14 April 2020
Duration: 01:09:06
PAM 360° (BANDE ANNONCE OFFICIELLE)
Published: 10 April 2020
Duration: 00:00:53