คำคมเพชรจากใจเพชร หมอเขียว
600909 1 เพชรจากใจเพชร ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 19 รุ่นเบิกบานอมตะธรรม
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
600909 1 เพชรจากใจเพชร ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 19 รุ่นเบิกบานอมตะธรรม
Published: 22 August 2020
Duration: 00:14:56
610105 01 ใจไม่หวั่นไหวดีที่สุด
Published: 22 August 2020
Duration: 00:01:45
610106 02 อย่าใจร้อนเสร็จตอนไหนก็ได้
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:39
600910 1 เพชรจากใจเพชรให้โดยไม่หวังผลตอบแทน พระไตรปิฏก ครั้งที่ 19 เบิกบานอมตะธรรม
Published: 22 August 2020
Duration: 00:06:03
630301 ตั้งศีลดูสิ จะได้เห็นโทษภัยจากกิเลสเป็นอันมาก
Published: 22 August 2020
Duration: 00:06:30
630301 กลัวแบบนี้มีแต่ความเจริญ กลัวโทษจากการเสพกิเลส
Published: 22 August 2020
Duration: 00:06:38
ตอนที่ 144 ตั้งตนบนความลำบาก
Published: 22 August 2020
Duration: 00:00:24
630224 ทำดีมากๆ อย่าโดนกิเลสหลอก
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:11
630227 จะติดหรือจะตัด เอาให้แม่น อย่ามั่ว
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:06
630229 สุขปลอมทุกข์จริงหลอกว่าเป็นตัวตนของเรา
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:51
ตอนที่ 145 ตัวเราคือคนที่เรารักที่สุด
Published: 22 August 2020
Duration: 00:00:25
630302 หน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมเปลี่ยนเวทนากิเลสให้เป็นพุทธะ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:50
630509 1 คำคมเพชรจากใจเพชร
Published: 22 August 2020
Duration: 00:15:07
630224 ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ ร้ายหมดไป ๔ แบบ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:16
630227 เบาใจไร้กังวล สมใจก็ได้ไม่สมใจก็ได้
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:30
630301 เพียรในเพียร กับ เพียรในพัก ทำให้พอเหมาะ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:12
630221 เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว EP1
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:29
630301 กลัวโทษจากการเสพกิเลส มีแต่ความเจริญ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:01:48
630228 อานิสงส์ในการฟังธรรม
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:33
630303 จะรู้ได้ไงว่าเป็นกิเลส
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:17
630302 เตรียมตัว เขามาแน่
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:03
630227 สาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ผ่องใส
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:56
630301 ถ้าทำดีไม่ได้แล้ว การวางสำคัญที่สุด
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:03
630221 เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว EP2 วิธีปฏิบัติให้หายทุกข์จากความโกรธ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:05
630224 ปัจจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:17:22
630301 มาแล้วจะรู้ที่นี้ คือ โรงเรียนทรมานกิเลสได้อย่างดี พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:49
630227 ติดดีดีกว่าขั่ว แต่ทำไมตัดชั่วยากกว่าติดดี
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:13
630228 อานิสงส์ในการฟังธรรม EP2
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:47
630510 2 คำคมเพชรจากใจเพชร
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:24
630224 สมดุลร้อนเย็น เพิ่มภูมิต้านทานให้กับชีวิต
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:05
630229 การประมาณคือสิ่งสำคัญ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:06:29
630303 ทำโครงสร้างหลักของจุลศีลให้ดี
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:40
630224 อาหารที่ดีที่สุดในโลก
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:39
630505 1 สถานการณ์โควิด คำคมเพชร
Published: 22 August 2020
Duration: 00:15:23
630229 ความไม่เที่ยงไม่มีพอ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:42
630227 จับหลักปฎิบัติดีดี ศีลให้ถึงจิต
Published: 22 August 2020
Duration: 00:06:04
630227 บัณฑิตเข้าใกล้สัตบุรุษเอาประโยชน์ได้
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:05
630229 ต้องเห็นสุขปลอมเป็นทุกข์เท่านั้น จึงจะหยั่งลงนิพพานได้
Published: 22 August 2020
Duration: 00:06:05
630225 ชีวิตอาศัยธรรมะแท้เท่านั้น
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:36
630523 1 คำคมเพชรจากใจเพชร
Published: 22 August 2020
Duration: 00:41:28
630229 ถ้าแพ้ใครนะ เพราะชนะเป็นประจำ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:55
630607 3 คำคมเพชรจากใจเพชร เล่าสภาวะธรรม แพ้ ชนะ กีฬา
Published: 22 August 2020
Duration: 00:29:05
620131 4 เพชรจากใจเพชร ทางออกของชีวิตคือปัญญาแห่งพุทธะ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:21:49
630229 ทำใจไว้เลยโลกพร่องอยู่่เป็นนิตย์ ไม่อิ่มไม่เต็มด้วยตัณหา
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:14
ตอนที่ 146 แต่ละนาทีต้องคิดให้ได้
Published: 22 August 2020
Duration: 00:00:26
630608 4 คำคมเพชรจากใจเพชร
Published: 22 August 2020
Duration: 00:06:21
630229 น่าสงสารคนที่เอาเป็นเอาตายกับสุขที่ไม่เที่ยง
Published: 22 August 2020
Duration: 00:06:47
630614 2 คำคมเพชรจากใจเพชร
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:53
630615 1 คำคมเพชรจากใจเพชร
Published: 22 August 2020
Duration: 00:23:40
610106 02 อย่าใจร้อนเสร็จตอนไหนก็ได้
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:39
610108 04 พุทธะ คือ ยอดวิชาสุขภาพจิต
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:29
610109 05 ปฏิบัติกายวาจาใจได้ถูกตรงเกิดสิ่งดี
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:55
610105 01 ใจไม่หวั่นไหวดีที่สุด
Published: 22 August 2020
Duration: 00:01:45
610112 08 คำว่า ได้ ทางจิตวิญญาณ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:19
610113 11 แนวคิดตลาดวิถีธรรม
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:04
610110 06 เสียงเพชรจากใจเพชร ทำดีแบบมีนรก 8 ชั้น
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:52
610110 07 ปรับสู่จุดที่แรงเต็ม ทนร้อนทนหนาวได้
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:51
610107 03 ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:19
610112 10 วิบากร้ายที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า โง่หลงงงฉับพลัน
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:49
600910 1 เพชรจากใจเพชรให้โดยไม่หวังผลตอบแทน พระไตรปิฏก ครั้งที่ 19 เบิกบานอมตะธรรม
Published: 22 August 2020
Duration: 00:06:03
610112 09 สลายกิเลสให้เป็นพลังพุทธะ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:35
610113 12 ตลาดวิถีธรรม เพื่อมวลมนุษยชาติ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:35
610116 13 ธรรมะแห่งพุทธะรักษาโรค
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:35
610124 19 สูตรในการรักษาโรคที่เร็วและแรง
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:05
610116 14 อย่าไปเสียงาน เสียแรงงาน เสียสุขภาพโดยเปล่าประโยชน์
Published: 22 August 2020
Duration: 00:07:21
610124 18 พลังวิบากดีร้ายที่ซ้อนอยู่ในชีวิต
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:47
610124 17 พลังงานทุกอย่างอยู่ในชีวิตแต่ละชีวิต
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:12
610124 16 ชีวิตมนุษย์มีแต่คิดผิดถูกมีเท่านี้
Published: 22 August 2020
Duration: 00:01:53
610121 15 ความเพียรที่ทำให้กิเลสเร่าร้อน คือ ตั้งศีลปฏิบัติ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:04
610124 20 อย่าไปเรียกดีชั่วมาทีเดียว
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:59
610201 22 ปัญญาวิปัสสะนากับสมถะ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:21
620612 18 เพชรจากใจเพชร คนแต่ละคนบรรลุธรรมครั้งเดียวเป็นไปไม่ได้
Published: 21 August 2020
Duration: 00:11:49
620131 4 เพชรจากใจเพชร ทางออกของชีวิตคือปัญญาแห่งพุทธะ
Published: 21 August 2020
Duration: 00:21:49
620131 7 เพชรจากใจเพชร
Published: 21 August 2020
Duration: 00:27:58
620616 1 เพชรจากใจเพชร ก่อนสวดมนต์
Published: 21 August 2020
Duration: 00:15:35
630227 เบาใจไร้กังวล สมใจก็ได้ไม่สมใจก็ได้
Published: 21 August 2020
Duration: 00:05:30
621101 เพชรจากใจเพชร เรื่องของศรัทธา
Published: 21 August 2020
Duration: 00:12:12
630227 ฝึกตั้งศีลไปให้ถึงใจ อย่าเอาแค่ กาย วาจา
Published: 21 August 2020
Duration: 00:03:55
610614 72 นรกคนทานรสจัด เจปลอม ทำร้ายตัวเองเวียนกลับไปทุกข์อีก
Published: 21 August 2020
Duration: 00:08:54
610616 74 บัณฑิตแบบพุทธ คือ ผู้ที่มีความเกษมสุข ไม่มีเวร ไม่มีภัย
Published: 21 August 2020
Duration: 00:02:44
630227 โลกุตระสุขที่ยิ่งใหญ่ โลกีย์สุขน้อยๆ ให้เขาแย่งกันไป
Published: 21 August 2020
Duration: 00:06:26
ตอนที่ 144 ตั้งตนบนความลำบาก
Published: 21 August 2020
Duration: 00:00:24
630614 2 คำคมเพชรจากใจเพชร
Published: 21 August 2020
Duration: 00:03:53
630615 1 คำคมเพชรจากใจเพชร
Published: 21 August 2020
Duration: 00:23:40
610220 28 ผู้ที่รู้จักใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
Published: 16 July 2020
Duration: 00:06:38
610217 25 นอกจากสมดุลร้อนเย็นแล้วยังมีวิบากดีร้าย
Published: 16 July 2020
Duration: 00:04:27
610217 26 สัมผัสพิษเหมือนกันแต่รู้สึกไม่เหมือนกัน
Published: 16 July 2020
Duration: 00:02:12
610217 23 รากเหง้าของปัญหา คือ ความชอบชัง
Published: 16 July 2020
Duration: 00:03:05
610217 24 ทุกวินาทีในปัจจุบันชิงทำดีมากๆ
Published: 16 July 2020
Duration: 00:03:47
610424 30 การเชื่อเรื่องกรรมคือการปฏิบัติศีลที่ยอดเยี่ยมที่สุด
Published: 16 July 2020
Duration: 00:03:42
610220 29 วิบากดีทำอะไรก็ถุกสมดุลร้อนเย็นไปหมด
Published: 16 July 2020
Duration: 00:05:06
600909 1 เพชรจากใจเพชร ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 19 รุ่นเบิกบานอมตะธรรม
Published: 15 July 2020
Duration: 00:14:56