เพลงหมอเขียว
103 แด่เธอและผองชน
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
103 แด่เธอและผองชน
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:50
105 ไร้สารพิษ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:42
106 สวนครัว
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:50
107 ลงแขก
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:29
108 รักถิ่นแผ่นดินอีสาน
Published: 22 August 2020
Duration: 00:07:23
303 รวมพลคนดี (ยาวล่าสุด)
Published: 22 August 2020
Duration: 00:06:45
302 รวมพลคนดี โฟล์คซอง
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:14
808 วิชชารามของหนู
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:42
802 เด่นเกินดัง
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:58
801 เขาว่าเราชั่ว
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:07
807 ฝุ่นปลายเล็บ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:09:03
806 ผีเสื้อขยับปีก
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:50
809 เพลงแรงใจเพื่อมวลชน ฉบับ eng
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:58
803 ตลาดวิถีธรรม
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:38
804 ตลาดวิถีธรรม สามช่า mix
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:40
805 โหมแรงธรรม
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:10
900 ทบทวนธรรม
Published: 22 August 2020
Duration: 00:28:21
405 สวนครัว
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:50
402 มันอยู่ที่ใจ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:35
408 ลงแขก
Published: 22 August 2020
Duration: 00:04:29
403 คุณธรรมหกประการ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:08
404 ห้า ส สร้างสรร
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:58
401 วิ่งสู้
Published: 22 August 2020
Duration: 00:09:55
407 ไร้สารพิษ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:02:42
409 รำวงสวนป่านาบุญ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:29
406 ลำเพลินโสสู้
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:44
709 รักถิ่นแผ่นดินอีสาน
Published: 22 August 2020
Duration: 00:07:23
702 ตากับยาย
Published: 22 August 2020
Duration: 00:07:25
704 ฟื้นไท
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:48
708 หัวใจคนปลูกข้าว
Published: 22 August 2020
Duration: 00:06:00
707 กินอย่างไม่เป็นทาส
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:12
701 เสียงสะอื้นจากผืนนา
Published: 22 August 2020
Duration: 00:08:03
705 เซิ้งอิสานกู้ชาติ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:07:15
706 อย่าดูถูกชาวนา
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:52
ึ710 ลำเพลินโสสู้
Published: 22 August 2020
Duration: 00:05:44
703 เสือสิ้นลาย
Published: 22 August 2020
Duration: 00:03:35
ุ601 ทาสแผ่นดิน
Published: 22 August 2020
Duration: 00:09:26
101 หัวใจคุณธรรม
Published: 22 August 2020
Duration: 00:06:22
102 เพลง ถึงเธอ เพื่อนขวัญ
Published: 22 August 2020
Duration: 00:07:14
603 ลูกรัก
Published: 21 August 2020
Duration: 00:07:34
602 เฮือกสุดท้ายของชาวนา
Published: 21 August 2020
Duration: 00:04:26
604 แถวตรง
Published: 21 August 2020
Duration: 00:04:11
503 ครองตน คน งาน
Published: 21 August 2020
Duration: 00:02:21
502 มันอยู่ที่ใจ
Published: 21 August 2020
Duration: 00:03:35
201 แด่เธอ...ผู้ถือคันธง
Published: 21 August 2020
Duration: 00:04:36
810 มาร์ชแพทย์วิถีธรรม
Published: 18 August 2020
Duration: 00:08:37
304 รวมพลคนทำดี ORCHESTRA
Published: 27 May 2020
Duration: 00:06:39
301 รวมพลคนทำดี (สั้น)
Published: 27 May 2020
Duration: 00:06:38
112 เฮือกสุดท้ายของชาวนา
Published: 26 May 2020
Duration: 00:04:26
111 ทาสแผ่นดิน
Published: 26 May 2020
Duration: 00:09:26
110 รักษ์ป่า
Published: 26 May 2020
Duration: 00:03:41
109 ปลูกป่า
Published: 26 May 2020
Duration: 00:06:12
104 แม่
Published: 26 May 2020
Duration: 00:05:15