خودشناسی
#29 - قدرت انتخاب
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
#29 - قدرت انتخاب
Published: 03 May 2021
Duration: 00:49:55
#28 - تحول درونی یا دگرگونی خویش
Published: 26 April 2021
Duration: 00:44:59
#27 - تاب‌آوری
Published: 19 April 2021
Duration: 00:56:08
#26 - من کیستم؟
Published: 12 April 2021
Duration: 00:48:30
#25 - ترس
Published: 05 April 2021
Duration: 00:45:28
#24 - حکمت و فلسفه ی رنج در زندگی
Published: 29 March 2021
Duration: 00:49:01
#23 - شفاف زندگی کردن یا صحبت شفاف
Published: 22 March 2021
Duration: 00:48:07
#22 - صحبت‌ها یا صداهای درونی
Published: 15 March 2021
Duration: 00:44:23
#21 - درس‌های طبیعت
Published: 08 March 2021
Duration: 00:47:59
#20 - داشتن انتظار و توقع باعث رنج
Published: 01 March 2021
Duration: 00:41:40
#19 - هنر شاد زیستن
Published: 22 February 2021
Duration: 00:51:59
#18 - قدرت مثبت‌اندیشی در بهبود زندگی
Published: 15 February 2021
Duration: 00:55:20
#17 - زندگی کردن در حال حاضر
Published: 08 February 2021
Duration: 00:51:16
#16 - ضمیر ناخودآگاه
Published: 01 February 2021
Duration: 00:55:13
#15 - آرامش درون
Published: 25 January 2021
Duration: 00:47:56
#14 - احساسات
Published: 18 January 2021
Duration: 00:50:17
#13 - مثبت اندیشی
Published: 11 January 2021
Duration: 00:54:25
#12 - تاثیر عشق بر سلامت روان
Published: 04 January 2021
Duration: 00:52:38
#11 - امید به زندگی
Published: 28 December 2020
Duration: 00:47:29
#10 - رابطه
Published: 21 December 2020
Duration: 00:51:48
#9 - معنی زندگی
Published: 14 December 2020
Duration: 00:53:12
#8 - اعتماد به نفس
Published: 07 December 2020
Duration: 00:50:50
#7 - تفاوت لذت و خوشی
Published: 30 November 2020
Duration: 00:48:09
#6 - ذهن و فکر
Published: 23 November 2020
Duration: 00:44:23
#5 - بی قراری
Published: 16 November 2020
Duration: 00:52:50
#4 - خود واقعی
Published: 09 November 2020
Duration: 00:56:08
#3 - مولانا و روان شناسی
Published: 02 November 2020
Duration: 00:52:28
#2 - پیش‌گیری از آسیب‌های روانی
Published: 26 October 2020
Duration: 00:54:34
#1 - تحقیقات در خصوص خودشناسی
Published: 19 October 2020
Duration: 00:35:40