گفت‌وگوهای روان‌شناسی
کارلوس و بیماری سرطان - کتاب جلاد عشق
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
کارلوس و بیماری سرطان - کتاب جلاد عشق
Published: 05 May 2021
Duration: 00:55:41
تِلمای عاشق - کتاب جلاد عشق - بخش چهارم
Published: 28 April 2021
Duration: 00:46:43
تِلمای عاشق - کتاب جلاد عشق - بخش سوم
Published: 21 April 2021
Duration: 00:56:50
جلسه‌ی روان‌درمانی زنی به نام تِلما - کتاب جلاد عشق - بخش دوم
Published: 14 April 2021
Duration: 00:49:26
کتاب جلاد عشق
Published: 07 April 2021
Duration: 01:04:32
طرز تفکر - بخش سوم
Published: 31 March 2021
Duration: 01:03:26
طرز تفکر - بخش دوم
Published: 17 March 2021
Duration: 00:56:12
طرز تفکر - بخش اول
Published: 10 March 2021
Duration: 00:56:43
تراجنسیتی‌ها
Published: 17 February 2021
Duration: 00:58:45
ال-جی-بی-تی-کیو
Published: 10 February 2021
Duration: 01:10:04
بی‌عدالتی‌های مربوط به قومیت، ملیت، و نژاد در امریکا
Published: 03 February 2021
Duration: 01:00:01
هوش عاطفی
Published: 20 January 2021
Duration: 01:07:29
سیاست دوقطبی
Published: 13 January 2021
Duration: 01:04:20
مسن شدن
Published: 06 January 2021
Duration: 01:02:21
مراحل تغییر
Published: 30 December 2020
Duration: 01:04:10
عادت‌ها
Published: 23 December 2020
Duration: 01:05:32
انتخابات ریاست جمهوری
Published: 17 December 2020
Duration: 00:47:21
تئوری توطئه
Published: 16 December 2020
Duration: 01:03:14
معرفی برنامه گفت‌وگوهای روان‌شناسی با دکتر شهرام اردلان
Published: 15 December 2020
Duration: 00:54:05
عواطف - بخش دوم
Published: 09 December 2020
Duration: 01:02:12
ویروس کرونا و مشکلات ماندن درخانه
Published: 02 December 2020
Duration: 00:52:38
عواطف
Published: 25 November 2020
Duration: 00:55:09