شعر و شکر
فروزان‌فر، سعدی‌ نیک‌نامی
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
فروزان‌فر، سعدی‌ نیک‌نامی
Published: 30 November 2020
Duration: 00:59:57
ایرج میرزا، سعدی، صدا
Published: 23 November 2020
Duration: 00:59:57
اقبال لاهوری، حافظ، خنده
Published: 16 November 2020
Duration: 00:59:53
بهادر یگانه، سعدی، یار
Published: 09 November 2020
Duration: 00:59:57
ادیب‌الممالک فراهانی، حافظ، سرنوشت
Published: 02 November 2020
Duration: 00:59:55
شهریار، حافظ، جوانی
Published: 26 October 2020
Duration: 00:59:58
پژمان بختیاری، سعدی، گل
Published: 19 October 2020
Duration: 00:59:53
میرزاده عشقی، حافظ، ایران و وطن
Published: 12 October 2020
Duration: 00:59:54
وصال شیرازی، حافظ، شمع و گل و پروانه
Published: 05 October 2020
Duration: 00:59:58
یغما جندقی، سعدی، دانش
Published: 21 September 2020
Duration: 00:59:57
ملک‌الشعرا بهار، حافظ، راستی
Published: 14 September 2020
Duration: 00:59:54
نیما یوشیج، سعدی، عشق
Published: 07 September 2020
Duration: 00:59:51
هاتف اصفهانی، حافظ، عمر
Published: 31 August 2020
Duration: 00:59:50
علینقی وزیری، حافظ، خورشید
Published: 24 August 2020
Duration: 00:59:52
رهی معیری، سعدی، مدارا
Published: 17 August 2020
Duration: 00:59:36
ژاله قائم مقامی
Published: 14 August 2020
Duration: 00:59:49
میرزا حبیب‌الله متخلص به قاآنی
Published: 28 July 2020
Duration: 00:59:56