พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
สวดโพชฌงคปริตร และคิริมานนทสูตร(แปล)
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
สวดโพชฌงคปริตร และคิริมานนทสูตร(แปล)
Published: 23 June 2020
Duration: 01:41:27
สาธยายพระไตรปิฎกตอนที่ 1
Published: 23 June 2020
Duration: 01:11:47
บทบาทการป้องกัน และการรักษาพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ
Published: 23 June 2020
Duration: 01:02:11
สวดพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย)
Published: 21 June 2020
Duration: 01:30:57
Chant Morning by พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
Published: 20 June 2020
Duration: 01:29:27
Chant is medicine for all people right?
Published: 20 June 2020
Duration: 00:54:31