ابد‌‌‌‌‌‌‌یت و یک روز

ابد‌‌‌‌‌‌‌یت و یک روز

حامد صرافی زاده

About this podcast

ابدیت و یک روز -
مجموعه پادکست‌های «حامد صرافی‌زاده» درباره هنر سینما -
با مضمون و محوریت سینما٬ فیلم‌ها و اتفاق فرهنگی پیرامون‌ آنها و اصلاهرآنچه که می‌تواند به سینما مربوط بشود -
شاید بتواند ذره‌ای از آتش عشق و شور و خشم و سرخوردگی مرا به سینما و و آدم‌های درگیرش ٬ فرو بنشاند. در این برنامه‌ها دوست دارم با شما درباره سینمای روز حرف بزنم و نه در یک تک‌گویی انحصاری٬ بلکه با مهمانان عزیزی که در گفتگو با من٬ خود‌ و مرا و دغدغه‌ها و ایده‌های‌شان را درباره فیلم‌ها و حواشی پیرامون آنها مطرح و به چالش بکشند
سینما برای من همه سینماست -

تدوین پادکست : محمد شکیبا -

https://telegram.me/EternityAndADay
more

Language

Persian

Categories

Top CategoriesView all

323 episodes