Agr Podcasts
SERIA OBOTAKA 2021-07-26 07:00
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
SERIA OBOTAKA 2021-07-26 07:00
Published: 26 July 2021
Duration: 03:00:01
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-07-26 01:00
Published: 26 July 2021
Duration: 00:59:57
SAA YA MKATOLIKI 2021-07-25 07:00
Published: 25 July 2021
Duration: 02:59:58
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-07-24 19:15
Published: 24 July 2021
Duration: 02:44:56
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-07-24 14:00
Published: 24 July 2021
Duration: 03:44:57
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-07-24 00:53
Published: 24 July 2021
Duration: 01:16:58
request hour live from kisii 2021-07-23 11:00
Published: 23 July 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-07-23 07:00
Published: 23 July 2021
Duration: 03:00:04
OBOCHENU 2021-07-23 01:00
Published: 23 July 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-07-22 11:00
Published: 22 July 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-07-22 07:00
Published: 22 July 2021
Duration: 03:00:01
request hour live from kisii 2021-07-21 11:00
Published: 21 July 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-07-21 07:00
Published: 21 July 2021
Duration: 03:00:04
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-07-21 01:00
Published: 21 July 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-07-20 11:00
Published: 20 July 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-07-20 07:00
Published: 20 July 2021
Duration: 03:00:01
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-07-20 01:00
Published: 20 July 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-07-19 11:00
Published: 19 July 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-07-19 07:00
Published: 19 July 2021
Duration: 03:00:04
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-07-19 01:00
Published: 19 July 2021
Duration: 01:00:00
SAA YA MKATOLIKI 2021-07-18 07:00
Published: 18 July 2021
Duration: 02:59:55
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-07-17 19:15
Published: 17 July 2021
Duration: 02:44:56
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-07-17 14:00
Published: 17 July 2021
Duration: 03:44:54
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-07-17 00:53
Published: 17 July 2021
Duration: 01:16:55
request hour live from kisii 2021-07-16 11:00
Published: 16 July 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-07-16 07:00
Published: 16 July 2021
Duration: 03:00:01
OBOCHENU 2021-07-16 01:00
Published: 16 July 2021
Duration: 00:58:54
request hour live from kisii 2021-07-15 11:00
Published: 15 July 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-07-15 07:00
Published: 15 July 2021
Duration: 03:00:04
request hour live from kisii 2021-07-14 11:00
Published: 14 July 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-07-14 07:00
Published: 14 July 2021
Duration: 03:00:01
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-07-14 01:00
Published: 14 July 2021
Duration: 00:57:54
request hour live from kisii 2021-07-13 11:00
Published: 13 July 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-07-13 07:00
Published: 13 July 2021
Duration: 03:00:04
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-07-13 01:00
Published: 13 July 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-07-12 11:00
Published: 12 July 2021
Duration: 03:58:46
SERIA OBOTAKA 2021-07-12 07:00
Published: 12 July 2021
Duration: 03:00:01
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-07-12 01:00
Published: 12 July 2021
Duration: 00:59:57
SAA YA MKATOLIKI 2021-07-11 07:00
Published: 11 July 2021
Duration: 02:59:58
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-07-10 19:15
Published: 10 July 2021
Duration: 02:44:56
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-07-10 14:00
Published: 10 July 2021
Duration: 03:44:57
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-07-10 00:53
Published: 10 July 2021
Duration: 01:16:58
request hour live from kisii 2021-07-09 11:00
Published: 09 July 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-07-09 07:00
Published: 09 July 2021
Duration: 03:00:01
OBOCHENU 2021-07-09 01:00
Published: 09 July 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-07-08 11:00
Published: 08 July 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-07-08 07:00
Published: 08 July 2021
Duration: 03:00:01
request hour live from kisii 2021-07-07 11:00
Published: 07 July 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-07-07 07:00
Published: 07 July 2021
Duration: 03:00:01
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-07-07 01:00
Published: 07 July 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-07-06 11:00
Published: 06 July 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-07-06 07:00
Published: 06 July 2021
Duration: 03:00:01
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-07-06 01:00
Published: 06 July 2021
Duration: 00:58:00
request hour live from kisii 2021-07-05 11:00
Published: 05 July 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-07-05 07:00
Published: 05 July 2021
Duration: 02:59:55
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-07-05 01:00
Published: 05 July 2021
Duration: 00:59:57
SAA YA MKATOLIKI 2021-07-04 07:00
Published: 04 July 2021
Duration: 02:59:58
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-07-03 19:15
Published: 03 July 2021
Duration: 02:44:56
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-07-03 14:00
Published: 03 July 2021
Duration: 03:44:57
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-07-03 00:53
Published: 03 July 2021
Duration: 01:17:01
request hour live from kisii 2021-07-02 11:00
Published: 02 July 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-07-02 07:00
Published: 02 July 2021
Duration: 02:59:58
OBOCHENU 2021-07-02 01:00
Published: 02 July 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-07-01 11:00
Published: 01 July 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-07-01 07:00
Published: 01 July 2021
Duration: 02:59:55
request hour live from kisii 2021-06-30 11:00
Published: 30 June 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-06-30 07:00
Published: 30 June 2021
Duration: 02:59:58
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-06-30 01:00
Published: 30 June 2021
Duration: 00:00:00
request hour live from kisii 2021-06-29 11:00
Published: 29 June 2021
Duration: 00:00:00
SERIA OBOTAKA 2021-06-29 07:00
Published: 29 June 2021
Duration: 00:00:00
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-06-29 01:00
Published: 29 June 2021
Duration: 00:00:00
request hour live from kisii 2021-06-28 11:00
Published: 28 June 2021
Duration: 00:00:00
SERIA OBOTAKA 2021-06-28 07:00
Published: 28 June 2021
Duration: 00:00:00
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-06-28 01:00
Published: 28 June 2021
Duration: 00:59:57
SAA YA MKATOLIKI 2021-06-27 07:00
Published: 27 June 2021
Duration: 00:00:00
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-06-26 19:15
Published: 26 June 2021
Duration: 02:44:56
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-06-26 14:00
Published: 26 June 2021
Duration: 00:00:00
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-06-26 00:53
Published: 26 June 2021
Duration: 01:16:55
request hour live from kisii 2021-06-25 11:00
Published: 25 June 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-06-25 07:00
Published: 25 June 2021
Duration: 02:59:58
OBOCHENU 2021-06-25 01:00
Published: 25 June 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-06-24 11:00
Published: 24 June 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-06-24 07:00
Published: 24 June 2021
Duration: 02:59:58
request hour live from kisii 2021-06-23 11:00
Published: 23 June 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-06-23 07:00
Published: 23 June 2021
Duration: 02:59:49
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-06-23 01:00
Published: 23 June 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-06-22 11:00
Published: 22 June 2021
Duration: 03:59:43
SERIA OBOTAKA 2021-06-22 07:00
Published: 22 June 2021
Duration: 02:59:58
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-06-22 01:00
Published: 22 June 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-06-21 11:00
Published: 21 June 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-06-21 07:00
Published: 21 June 2021
Duration: 02:59:55
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-06-21 01:00
Published: 21 June 2021
Duration: 00:59:57
SAA YA MKATOLIKI 2021-06-20 07:00
Published: 20 June 2021
Duration: 02:59:58
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-06-19 19:15
Published: 19 June 2021
Duration: 02:44:59
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-06-19 14:00
Published: 19 June 2021
Duration: 03:45:00
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-06-19 00:53
Published: 19 June 2021
Duration: 01:16:58
request hour live from kisii 2021-06-18 11:00
Published: 18 June 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-06-18 07:00
Published: 18 June 2021
Duration: 02:59:49
OBOCHENU 2021-06-18 01:00
Published: 18 June 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-06-17 11:00
Published: 17 June 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-06-17 07:00
Published: 17 June 2021
Duration: 02:59:55
request hour live from kisii 2021-06-16 11:00
Published: 16 June 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-06-16 07:00
Published: 16 June 2021
Duration: 02:59:58
request hour live from kisii 2021-06-15 11:00
Published: 15 June 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-06-15 07:00
Published: 15 June 2021
Duration: 02:59:55
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-06-15 01:00
Published: 15 June 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-06-14 11:00
Published: 14 June 2021
Duration: 03:59:16
SERIA OBOTAKA 2021-06-14 07:00
Published: 14 June 2021
Duration: 02:59:58
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-06-14 01:00
Published: 14 June 2021
Duration: 00:59:57
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-06-12 19:15
Published: 12 June 2021
Duration: 02:44:56
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-06-12 14:00
Published: 12 June 2021
Duration: 03:44:57
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-06-12 00:53
Published: 12 June 2021
Duration: 01:16:58
request hour live from kisii 2021-06-11 11:00
Published: 11 June 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-06-11 07:00
Published: 11 June 2021
Duration: 02:59:58
OBOCHENU 2021-06-11 01:00
Published: 11 June 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-06-10 11:00
Published: 10 June 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-06-10 07:00
Published: 10 June 2021
Duration: 02:59:31
request hour live from kisii 2021-06-09 11:00
Published: 09 June 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-06-09 07:00
Published: 09 June 2021
Duration: 02:59:58
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-06-09 01:00
Published: 09 June 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-06-08 11:00
Published: 08 June 2021
Duration: 03:59:58
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-06-08 01:00
Published: 08 June 2021
Duration: 00:57:21
request hour live from kisii 2021-06-07 11:00
Published: 07 June 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-06-07 07:00
Published: 07 June 2021
Duration: 02:59:58
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-06-07 01:00
Published: 07 June 2021
Duration: 00:59:57
SAA YA MKATOLIKI 2021-06-06 07:00
Published: 06 June 2021
Duration: 02:59:55
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-06-05 19:15
Published: 05 June 2021
Duration: 02:44:56
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-06-05 14:00
Published: 05 June 2021
Duration: 03:44:57
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-06-05 00:53
Published: 05 June 2021
Duration: 01:16:55
request hour live from kisii 2021-06-04 11:00
Published: 04 June 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-06-04 07:00
Published: 04 June 2021
Duration: 02:59:37
OBOCHENU 2021-06-04 01:00
Published: 04 June 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-06-03 11:00
Published: 03 June 2021
Duration: 03:59:52
SERIA OBOTAKA 2021-06-03 07:00
Published: 03 June 2021
Duration: 02:59:58
request hour live from kisii 2021-06-02 11:00
Published: 02 June 2021
Duration: 03:59:52
SERIA OBOTAKA 2021-06-02 07:00
Published: 02 June 2021
Duration: 02:59:46
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-06-02 01:00
Published: 02 June 2021
Duration: 00:57:54
request hour live from kisii 2021-06-01 11:00
Published: 01 June 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-06-01 07:00
Published: 01 June 2021
Duration: 02:59:46
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-06-01 01:00
Published: 01 June 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-05-31 11:00
Published: 31 May 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-05-31 07:00
Published: 31 May 2021
Duration: 02:59:55
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-05-31 01:00
Published: 31 May 2021
Duration: 01:00:00
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-05-29 19:15
Published: 29 May 2021
Duration: 02:44:56
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-05-29 14:00
Published: 29 May 2021
Duration: 03:45:00
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-05-29 00:53
Published: 29 May 2021
Duration: 01:16:58
request hour live from kisii 2021-05-28 11:00
Published: 28 May 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-05-28 07:00
Published: 28 May 2021
Duration: 02:59:58
OBOCHENU 2021-05-28 01:00
Published: 28 May 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-05-27 11:00
Published: 27 May 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-05-27 07:00
Published: 27 May 2021
Duration: 02:59:55
request hour live from kisii 2021-05-26 11:00
Published: 26 May 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-05-26 07:00
Published: 26 May 2021
Duration: 02:59:58
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-05-26 01:00
Published: 26 May 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-05-25 11:00
Published: 25 May 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-05-25 07:00
Published: 25 May 2021
Duration: 02:59:55
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-05-25 01:00
Published: 25 May 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-05-24 11:00
Published: 24 May 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-05-24 07:00
Published: 24 May 2021
Duration: 02:59:58
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-05-24 01:00
Published: 24 May 2021
Duration: 00:59:57
SAA YA MKATOLIKI 2021-05-23 07:00
Published: 23 May 2021
Duration: 02:59:55
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-05-22 19:15
Published: 22 May 2021
Duration: 02:44:56
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-05-22 14:00
Published: 22 May 2021
Duration: 03:44:18
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-05-22 00:53
Published: 22 May 2021
Duration: 01:16:58
request hour live from kisii 2021-05-21 11:00
Published: 21 May 2021
Duration: 03:59:34
SERIA OBOTAKA 2021-05-21 07:00
Published: 21 May 2021
Duration: 02:59:58
OBOCHENU 2021-05-21 01:00
Published: 21 May 2021
Duration: 00:59:00
request hour live from kisii 2021-05-20 11:00
Published: 20 May 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-05-20 07:00
Published: 20 May 2021
Duration: 02:59:58
request hour live from kisii 2021-05-19 11:00
Published: 19 May 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-05-19 07:00
Published: 19 May 2021
Duration: 01:25:28
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-05-19 01:00
Published: 19 May 2021
Duration: 00:57:54
request hour live from kisii 2021-05-18 11:00
Published: 18 May 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-05-18 07:00
Published: 18 May 2021
Duration: 02:59:58
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-05-18 01:00
Published: 18 May 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-05-17 11:00
Published: 17 May 2021
Duration: 03:59:31
SERIA OBOTAKA 2021-05-17 07:00
Published: 17 May 2021
Duration: 02:59:58
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-05-17 01:00
Published: 17 May 2021
Duration: 00:59:57
SAA YA MKATOLIKI 2021-05-16 07:00
Published: 16 May 2021
Duration: 02:59:58
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-05-15 19:15
Published: 15 May 2021
Duration: 02:44:56
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-05-15 14:00
Published: 15 May 2021
Duration: 03:44:54
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-05-15 00:53
Published: 15 May 2021
Duration: 01:16:55
request hour live from kisii 2021-05-14 11:00
Published: 14 May 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-05-14 07:00
Published: 14 May 2021
Duration: 02:59:55
OBOCHENU 2021-05-14 01:00
Published: 14 May 2021
Duration: 00:58:54
request hour live from kisii 2021-05-13 11:00
Published: 13 May 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-05-13 07:00
Published: 13 May 2021
Duration: 02:59:58
request hour live from kisii 2021-05-12 11:00
Published: 12 May 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-05-12 07:00
Published: 12 May 2021
Duration: 02:59:55
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-05-12 01:00
Published: 12 May 2021
Duration: 00:57:54
request hour live from kisii 2021-05-11 11:00
Published: 11 May 2021
Duration: 03:59:22
SERIA OBOTAKA 2021-05-11 07:00
Published: 11 May 2021
Duration: 02:59:58
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-05-11 01:00
Published: 11 May 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-05-10 11:00
Published: 10 May 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-05-10 07:00
Published: 10 May 2021
Duration: 02:59:55
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-05-10 01:00
Published: 10 May 2021
Duration: 00:59:54
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-05-08 19:15
Published: 08 May 2021
Duration: 02:44:59
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-05-08 14:00
Published: 08 May 2021
Duration: 03:44:51
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-05-08 00:53
Published: 08 May 2021
Duration: 01:16:58
request hour live from kisii 2021-05-07 11:00
Published: 07 May 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-05-07 07:00
Published: 07 May 2021
Duration: 02:59:58
OBOCHENU 2021-05-07 01:00
Published: 07 May 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-05-06 11:00
Published: 06 May 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-05-06 07:00
Published: 06 May 2021
Duration: 02:59:49
request hour live from kisii 2021-05-05 11:00
Published: 05 May 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-05-05 07:00
Published: 05 May 2021
Duration: 02:59:58
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-05-05 01:00
Published: 05 May 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-05-04 11:00
Published: 04 May 2021
Duration: 03:58:10
SERIA OBOTAKA 2021-05-04 07:00
Published: 04 May 2021
Duration: 02:59:37
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-05-04 01:00
Published: 04 May 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-05-03 11:00
Published: 03 May 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-05-03 07:00
Published: 03 May 2021
Duration: 02:59:58
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-05-03 01:00
Published: 03 May 2021
Duration: 00:59:57
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-05-01 19:15
Published: 01 May 2021
Duration: 02:44:53
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-05-01 14:00
Published: 01 May 2021
Duration: 03:44:30
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-05-01 00:53
Published: 01 May 2021
Duration: 01:16:58
request hour live from kisii 2021-04-30 11:00
Published: 30 April 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-04-30 07:00
Published: 30 April 2021
Duration: 02:59:49
OBOCHENU 2021-04-30 01:00
Published: 30 April 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-04-29 11:00
Published: 29 April 2021
Duration: 03:58:25
SERIA OBOTAKA 2021-04-29 07:00
Published: 29 April 2021
Duration: 02:59:58
request hour live from kisii 2021-04-28 11:00
Published: 28 April 2021
Duration: 03:59:28
SERIA OBOTAKA 2021-04-28 07:00
Published: 28 April 2021
Duration: 02:59:58
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-04-28 01:00
Published: 28 April 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-04-27 11:00
Published: 27 April 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-04-27 07:00
Published: 27 April 2021
Duration: 00:00:00
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-04-27 01:00
Published: 27 April 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-04-26 11:00
Published: 26 April 2021
Duration: 00:00:00
SERIA OBOTAKA 2021-04-26 07:00
Published: 26 April 2021
Duration: 02:59:25
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-04-26 01:00
Published: 26 April 2021
Duration: 00:00:00
SAA YA MKATOLIKI 2021-04-25 07:00
Published: 25 April 2021
Duration: 02:59:46
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-04-24 19:15
Published: 24 April 2021
Duration: 00:00:00
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-04-24 14:00
Published: 24 April 2021
Duration: 00:00:00
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-04-24 00:53
Published: 24 April 2021
Duration: 01:16:55
request hour live from kisii 2021-04-23 11:00
Published: 23 April 2021
Duration: 00:00:00
SERIA OBOTAKA 2021-04-23 07:00
Published: 23 April 2021
Duration: 02:59:55
OBOCHENU 2021-04-23 01:00
Published: 23 April 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-04-22 11:00
Published: 22 April 2021
Duration: 03:59:58
request hour live from kisii 2021-04-21 11:00
Published: 21 April 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-04-21 07:00
Published: 21 April 2021
Duration: 02:59:43
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-04-21 01:00
Published: 21 April 2021
Duration: 00:57:54
request hour live from kisii 2021-04-20 11:00
Published: 20 April 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-04-20 07:00
Published: 20 April 2021
Duration: 02:59:58
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-04-20 01:00
Published: 20 April 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-04-19 11:00
Published: 19 April 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-04-19 07:00
Published: 19 April 2021
Duration: 02:59:46
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-04-19 01:00
Published: 19 April 2021
Duration: 00:59:54
SAA YA MKATOLIKI 2021-04-18 07:00
Published: 18 April 2021
Duration: 02:59:58
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-04-17 19:15
Published: 17 April 2021
Duration: 02:44:59
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-04-17 14:00
Published: 17 April 2021
Duration: 03:44:54
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-04-17 00:53
Published: 17 April 2021
Duration: 01:16:55
request hour live from kisii 2021-04-16 11:00
Published: 16 April 2021
Duration: 03:59:55
OBOCHENU 2021-04-16 01:00
Published: 16 April 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-04-15 11:00
Published: 15 April 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-04-15 07:00
Published: 15 April 2021
Duration: 02:59:55
request hour live from kisii 2021-04-14 11:00
Published: 14 April 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-04-14 07:00
Published: 14 April 2021
Duration: 02:59:46
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-04-14 01:00
Published: 14 April 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-04-13 11:00
Published: 13 April 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-04-13 07:00
Published: 13 April 2021
Duration: 02:59:55
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-04-13 01:00
Published: 13 April 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-04-12 11:00
Published: 12 April 2021
Duration: 03:59:31
SERIA OBOTAKA 2021-04-12 07:00
Published: 12 April 2021
Duration: 02:59:58
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-04-12 01:00
Published: 12 April 2021
Duration: 00:59:57
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-04-10 19:15
Published: 10 April 2021
Duration: 02:44:56
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-04-10 14:00
Published: 10 April 2021
Duration: 03:44:57
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-04-10 00:53
Published: 10 April 2021
Duration: 01:16:58
request hour live from kisii 2021-04-09 11:00
Published: 09 April 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-04-09 07:00
Published: 09 April 2021
Duration: 02:59:58
OBOCHENU 2021-04-09 01:00
Published: 09 April 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-04-08 11:00
Published: 08 April 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-04-08 07:00
Published: 08 April 2021
Duration: 02:59:58
request hour live from kisii 2021-04-07 11:00
Published: 07 April 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-04-07 07:00
Published: 07 April 2021
Duration: 02:59:58
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-04-07 01:00
Published: 07 April 2021
Duration: 00:57:57
SERIA OBOTAKA 2021-04-06 07:00
Published: 06 April 2021
Duration: 02:59:55
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-04-06 01:00
Published: 06 April 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-04-05 11:00
Published: 05 April 2021
Duration: 03:59:58
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-04-05 01:00
Published: 05 April 2021
Duration: 00:59:57
SAA YA MKATOLIKI 2021-04-04 07:00
Published: 04 April 2021
Duration: 02:59:58
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-04-03 19:15
Published: 03 April 2021
Duration: 02:44:56
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-04-03 14:00
Published: 03 April 2021
Duration: 03:44:57
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-04-03 00:53
Published: 03 April 2021
Duration: 01:16:55
request hour live from kisii 2021-04-02 11:00
Published: 02 April 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-04-02 07:00
Published: 02 April 2021
Duration: 02:59:55
OBOCHENU 2021-04-02 01:00
Published: 02 April 2021
Duration: 00:58:54
request hour live from kisii 2021-04-01 11:00
Published: 01 April 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-04-01 07:00
Published: 01 April 2021
Duration: 02:59:58
request hour live from kisii 2021-03-31 11:00
Published: 31 March 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-03-31 07:00
Published: 31 March 2021
Duration: 02:59:55
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-03-31 01:00
Published: 31 March 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-03-30 11:00
Published: 30 March 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-03-30 07:00
Published: 30 March 2021
Duration: 02:59:58
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-03-30 01:00
Published: 30 March 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-03-29 11:00
Published: 29 March 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-03-29 07:00
Published: 29 March 2021
Duration: 02:59:55
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-03-29 01:00
Published: 29 March 2021
Duration: 00:59:57
SAA YA MKATOLIKI 2021-03-28 07:00
Published: 28 March 2021
Duration: 02:59:58
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-03-27 19:15
Published: 27 March 2021
Duration: 02:44:59
HAPPY SABBATH- MORNING SERVICE 2021-03-27 14:00
Published: 27 March 2021
Duration: 03:44:57
SDA LESSON IN EKEGUSII 2021-03-27 00:53
Published: 27 March 2021
Duration: 01:16:58
request hour live from kisii 2021-03-26 11:00
Published: 26 March 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-03-26 07:00
Published: 26 March 2021
Duration: 02:59:58
OBOCHENU 2021-03-26 01:00
Published: 26 March 2021
Duration: 00:58:57
request hour live from kisii 2021-03-25 11:00
Published: 25 March 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-03-25 07:00
Published: 25 March 2021
Duration: 02:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-03-24 07:00
Published: 24 March 2021
Duration: 02:59:58
ENCHIRI KORWA AMARIKO-DR NYAKONDO 2021-03-24 01:00
Published: 24 March 2021
Duration: 00:58:00
request hour live from kisii 2021-03-23 11:00
Published: 23 March 2021
Duration: 03:59:58
SERIA OBOTAKA 2021-03-23 07:00
Published: 23 March 2021
Duration: 02:59:55
KOMOIROKA NYASAE WITH PR GUTO JUNIOR 2021-03-23 01:00
Published: 23 March 2021
Duration: 00:57:57
request hour live from kisii 2021-03-22 11:00
Published: 22 March 2021
Duration: 03:59:55
SERIA OBOTAKA 2021-03-22 07:00
Published: 22 March 2021
Duration: 02:59:58
OBOAMATE ASE CHINKA 2021-03-22 01:00
Published: 22 March 2021
Duration: 00:59:57
SAA YA MKATOLIKI 2021-03-21 07:00
Published: 21 March 2021
Duration: 02:59:55
HAPPY SABBATH- AFTERNOON SERVICE 2021-03-20 19:15
Published: 20 March 2021
Duration: 02:44:56