عبدی مدیا

عبدی مدیا

Abdollah Abdi

About this podcast

Become a Paid Subscriber: https://anchor.fm/abdimedia/subscribe

در این کانال صوت گفتگوهایی که با افراد تاثیر گذار در جریان اتفاقات نیم قرن اخیر ایران انجام دادم را منتشر میکنم.
این گفتگوها به منظور ثبت وقایع و حقایق تاریخ نیم قرن اخیر ایران بدون هیچ پشتوانه و حمایت مادی یا معنوی صورت گرفته است.
برای مشاهده ویدیوی گفتگوها عبدی مدیا را در یوتیوب و یا اینستاگرام جستجو بفرمایید
more

Language

Persian

Categories

Top CategoriesView all

203 episodes