A cura do paralítico de Betesda

A cura do paralítico de Betesda

Francisco Araujo