شب بخیر ایران قسمت ۱۲ - شیعیان واقعی چه کسانی هستند !؟

شب بخیر ایران قسمت ۱۲ - شیعیان واقعی چه کسانی هستند !؟

Seyed Mohammad Hosseini
00:30:06
Link

About this episode

شب بخیر ایران قسمت ۱۲ : آیا در شیعه حجاب و جهاد داریم؟

شیخ بهایی عارف بزرگ، نظریه پرداز شیعه

شیعیان واقعی چه کسانی هستند؟!

⤵ پخش زنده رادیو

https://RadioPasto.net