Λικαριος,ο θυμωμένος ιππότης.

Λικαριος,ο θυμωμένος ιππότης.

Το Δ2 τμήμα του Δημοτικού σχολείου Αγίου Νικολάου Εύβοιας
00:04:38

About this episode

Το Δ2 τμήμα του Δημοτικού σχολείου Αγίου Νικολάου Εύβοιας σας στέλνει το θεατρικό το δικό του ηχογραφημένο έργο.