برنامه ۲۰۰۴ ـ  تفاوت زنان و مردان
05 April 2019

برنامه ۲۰۰۴ ـ تفاوت زنان و مردان

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست
برنامه ۲۰۰۴ ـ تفاوت زنان و مردان
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
پنجشنبه | ۱۵ فروردین | ۲۵۷۸