برنامه ۲۰۰۲ ـ علی مطهری: بلایای طبیعی خوب است
03 April 2019

برنامه ۲۰۰۲ ـ علی مطهری: بلایای طبیعی خوب است

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست
برنامه ۲۰۰۲ ـ علی مطهری: بلایای طبیعی خوب است!
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند
سه شنبه | ۱۳ فروردین | ۲۵۷۸