برنامه ۱۹۶۶ ـ  انقلاب اقتصادی | THE ARTIN PARTOVIAN COMEDY SHOW
07 February 2019

برنامه ۱۹۶۶ ـ انقلاب اقتصادی | THE ARTIN PARTOVIAN COMEDY SHOW

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست
برنامه ۱۹۶۶ ـ انقلاب اقتصادی
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند
چهارشنبه | ۱۷ بهمن | ۲۵۷۷