برنامه ۲۰۰۵ ـ خیس شدن شلوار مسئولان
06 April 2019

برنامه ۲۰۰۵ ـ خیس شدن شلوار مسئولان

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست
برنامه ۲۰۰۵ ـ خیس شدن شلوار مسئولان
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
آدینه | ۱۶ فروردین | ۲۵۷۸