برنامه ۱۹۸۷ ـ ابرام قاتل با علی بابا رئیس قوه قضاییه شد
08 March 2019

برنامه ۱۹۸۷ ـ ابرام قاتل با علی بابا رئیس قوه قضاییه شد

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست
برنامه ۱۹۸۷ ـ ابرام قاتل با علی بابا رئیس قوه قضاییه شد
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند
پنجشنبه | ۱۶ اسپند | ۲۵۷۷
#شنبه۷تا۹پیاده