برنامه ۱۹۷۰ ـ  قاچاق خاک ایران | THE ARTIN PARTOVIAN COMEDY SHOW
13 February 2019

برنامه ۱۹۷۰ ـ قاچاق خاک ایران | THE ARTIN PARTOVIAN COMEDY SHOW

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست
برنامه ۱۹۷۰ ـ قاچاق خاک ایران
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند
دوشنبه | ۲۲ بهمن | ۲۵۷۷