برنامه ۱۹۸۰ ـ  شغلی با درآمد ۶۰میلیون تومانی | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW
27 February 2019

برنامه ۱۹۸۰ ـ شغلی با درآمد ۶۰میلیون تومانی | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست
برنامه ۱۹۸۰ ـ شغلی با درآمد ۶۰میلیون تومانی
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند
سه شنبه | ۷ اسپند | ۲۵۷۷
#شنبه۷تا۹پیاده