جامعه ایران از دین‌داری به بی‌دینی رسیده‌اند | اپیزود ۲۳۱۷ | سه شنبه | ۴ شهریور | ۲۵۷۹
26 August 2020

جامعه ایران از دین‌داری به بی‌دینی رسیده‌اند | اپیزود ۲۳۱۷ | سه شنبه | ۴ شهریور | ۲۵۷۹

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
جامعه ایران از دین‌داری به بی‌دینی رسیده‌اند | اپیزود ۲۳۱۷ | سه شنبه | ۴ شهریور | ۲۵۷۹
#طنزغیررادیوئی #پروشاتی #سیاسی #اجتماعی #فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات #رادیو #شمرون #خبر #کمدی #جوک_جدید #شمیران #سربازایرانم