برنامه ۱۹۷۷ ـ  پاسخ تماشاگران فوتبال به خامنه ای و ظریف | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW
22 February 2019

برنامه ۱۹۷۷ ـ پاسخ تماشاگران فوتبال به خامنه ای و ظریف | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست
برنامه ۱۹۷۷ ـ پاسخ تماشاگران فوتبال به خامنه ای و ظریف
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند
پنجشنبه | ۲ اسپند | ۲۵۷۷