برنامه ۱۹۸۳ ـ  ماجرای قدردانی بهروز وثوقی از کویتی‌پور چه بود؟ | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW
02 March 2019

برنامه ۱۹۸۳ ـ ماجرای قدردانی بهروز وثوقی از کویتی‌پور چه بود؟ | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست
برنامه ۱۹۸۳ ـ ماجرای قدردانی بهروز وثوقی از کویتی‌پور چه بود؟
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند
پنجشنبه | ۹ اسپند | ۲۵۷۷
#شنبه۷تا۹پیاده