برنامه ۱۹۹۴ ـ  نوروز پیروز  | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW
22 March 2019

برنامه ۱۹۹۴ ـ نوروز پیروز | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست
برنامه ۱۹۹۴ ـ نوروز پیروز
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند
پنجشنبه | ۱ فروردین | ۲۵۷۸
#شنبه۷تا۹پیاده