داف نیوز | با افشین نریمان و آرتین پرتویان | DAF NEWS SHOW | 02-16-2019 | SAT
16 February 2019

داف نیوز | با افشین نریمان و آرتین پرتویان | DAF NEWS SHOW | 02-16-2019 | SAT

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند