برنامه ۱۹۹۲ ـ  اسهال دماغ شیری: الان كشور فقط «راهكار سياسي» مي خواهد  | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW
19 March 2019

برنامه ۱۹۹۲ ـ اسهال دماغ شیری: الان كشور فقط «راهكار سياسي» مي خواهد | ARTIN PARTOVIAN'S UNBROADCASTABLE COMEDY SHOW

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست
برنامه ۱۹۹۲ ـ اسهال دماغ شیری: الان كشور فقط «راهكار سياسي» مي خواهد
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند
دوشنبه | ۲۷ اسپند | ۲۵۷۷
#شنبه۷تا۹پیاده