اپیزود ۲۲۴۱ طنز غیر رادیوئی | نخستین برنامه سری ۱۴
05 May 2020

اپیزود ۲۲۴۱ طنز غیر رادیوئی | نخستین برنامه سری ۱۴

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
اپیزود ۲۲۴۱ طنز غیر رادیوئی | نخستین برنامه سری ۱۴
دوشنبه | ۱۵ اردیبهشت | ۲۵۷۹
#هجونامه #سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات #رادیو #شمرون