برنامه ۲۰۰۳ ـ رَهبُر: مردم عزیز در مناطق سیل زده باید به همکاری با مسئولان ادامه دهند
04 April 2019

برنامه ۲۰۰۳ ـ رَهبُر: مردم عزیز در مناطق سیل زده باید به همکاری با مسئولان ادامه دهند

SHEMROON COMEDY RADIO

itunes pic
***هشدار*** این برنامه برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب نیست
برنامه ۲۰۰۳ ـ رَهبُر: مردم عزیز در مناطق سیل زده باید به همکاری با مسئولان ادامه دهند
..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
چهارشنبه | ۱۴ فروردین | ۲۵۷۸