น้ำมันรั่วระยอง ยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

น้ำมันรั่วระยอง ยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

Station 101
00:06:11
Link

About this episode

รายการ : 101 แชร์กันสนั่นเมือง


สัมภาษณ์ : คุณอรรถพล เจริญชันษา 


อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ