นักช้อปออนไลน์เฮ ของไม่ตรงปก ฟ้องได้

นักช้อปออนไลน์เฮ ของไม่ตรงปก ฟ้องได้

Station 101
00:06:46
Link

About this episode

รายการ : 101 แชร์กันสนั่นเมือง


สัมภาษณ์ : คุณโสภณ หนูรัตน์ 


หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค