Longcovid เกิดได้ รักษาหาย

Longcovid เกิดได้ รักษาหาย

Station 101
00:05:19
Link

About this episode

รายการ : 101 แชร์กันสนั่นเมือง 


สัมภาษณ์ : นพ.ธิติ แสวงธรรม 


รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)