การคัดเลือกเด็กเข้าเรียน ไม่ควรกดดันเด็กจนเกินไป

การคัดเลือกเด็กเข้าเรียน ไม่ควรกดดันเด็กจนเกินไป

Station 101
00:06:27
Link

About this episode

รายการ : 101 แชร์กันสนั่นเมือง


สัมภาษณ์ : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 


กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น//ผอ.ศูนย์คุณธรรม