1 + 1 = 1

1 + 1 = 1

Едно плюс едно е равно на едно

About this podcast

Ние сме Ванеса Виденова и Людмила Комаревска, а вие слушате нашия подкаст, в който ще обсъждаме теми, които силно поляризират обществото, с идеята да открием мир не в компромиса, а именно в противоречието.

Всяка от нас ще защитава различна крайност, докато не чуете странен звук от детска книжка, който обозначава размяна на ролите. Целта е да избегнем детерминизма, защото само когато можеш да защитиш всяка страна, само тогава си свободен. Само тогава едно плюс едно е равно на едно.
more

Language

Bulgarian

Top CategoriesView all

8 episodes