Your browser doesn't support HTML5 audio
Marathi Tarang
YA MILANI RATRA HI
CHAN GAANI
Share on Social Media

Facebook Twitter

About the station

"मराठी तरंग" हे इंटरनेट रेडिओ स्टेशन केवळ मराठी गाणी आणि संगीतासाठीच अाहे. या रेडिओवरून मराठी गाणी आणि मराठी संगीत असलेले कार्यक्रम म्हणजे चित्रपटगीते, भजने व भक्तिगीते, भावगीते, लावण्या, नाट्यगीते, लोक संगीत वगैरे केवळ मराठी कार्यक्रम दिवसरात्र सादर केले जातात. जरूर आनंद घ्या... मराठी संगीताचा.. कधीही.. कुठेही.. केवळ मराठी गाण्यांचा रेडिओ - मराठी तरंग. आपल्या आवडीच्या गाण्यांची मागणी इमेलने करा करा - san.marathitarang@gmail.com

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Marathi Tarang
Marathi Tarang YA MILANI RATRA HI
CHAN GAANI

Similar Stations