Your browser doesn't support HTML5 audio
Your browser doesn't support HTML5 audio
Taboo
Share on Social Media

Facebook Twitter

About the station

ننگ بر من و تو ای ایرانی که این رژیم دزد و جنایتکار40 سال است کشورمان را به گروگان گرفته و ما را بی تفاوت به آینده فرزندانمان همه را در دزدی و فریب وریا همدست ویک کاسه کرده برماست که میهنمان را از دست این دزدان و آدمخواران ددمنش نجات دهیم. این رادیو در جهت آزادی میهنمان ایران تلاش مینماید واز همه همیهنان تقاضا دارد چنانچه از مهره های رژیم وسرکردگانشان در میهن وچه دربرون ایران خبری دارند به ما اطلاع داده تا به همه افشایشان کنیم درود بر ابران زنده و جاوید باد میهن

Taboo
Taboo
Taboo
Taboo

Similar Stations