Your browser doesn't support HTML5 audio
Your browser doesn't support HTML5 audio
Amaciko FM
Share on Social Media

Facebook Twitter

About the station

Amaciko FM sisikhululo sikanomathotholo esisakaza umculo kangango 80% nezintlelo kangango 20% kumazo omoya sisebenzisa intenethi. Amaciko FM inhloso enkulu ukuphakamisa ikhono lamaciko ezwe lethu 100% local, ikakhulukazi amaciko asafika kulendima ka maskandi. Siyafumaneka kumakhasi onxibelelwano ku Facebook nakwi website yethu www.amacikofm.co.za Amaciko FM is an online radio station that broadcast 100% maskandi music with a format of 80% music and 20% programming.

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Amaciko FM
Amaciko FM

Similar Stations