Your browser doesn't support HTML5 audio
Your browser doesn't support HTML5 audio
Free BG Radio
Share on Social Media

Facebook Twitter

About the station

СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКО ПРАВО:► Този канал е създаден, за да помага на каузи и кампании свързани с хората в нужда, желанието ни е нашата Българска народна музика да не се забравя и да слави България надлъж и на шир по-света. Музиката която се пуска е от всички региони на България, имаме жива музика и изпълнения от златна Тракия, Македония, Странджа, Родопите, Златна Добруджа, Граовска и Шопска нашенска народна музика. Не искаме да нарушаваме авторските права. Ако искате да изтриете песен или музика моля уведомете ни. Можем да премахнем незабавно от нашия канал изпълнение или музика което е обект на авторско право или сродни права. ►Ако искате да разрешите да ползваме вашата музика или да подадете жалба за нарушаване на авторски права, моля свържете се с нас по имейл:► help@givethemhand.com

Ако вие сте млад състав, изпълнител или продуцирате народна музика, ние сме готови да ви дадем гласност и изява като пускаме напълно безплатно вашите пройзведения или песни, просто изпратете имейл на help@givethemhand.com

Фондация "ПОДАЙ ИМ РЪКА " е Неправителствена организация в Обществена полза ! ЕИК 206250913

Банкова сметка в BGN:

BG48BGUS91601008565100

BIC: BGUSBGSF

Българо-Американска Кредитна Банка

PayPal - paypal@givethemhand.com

Уеб сайт https://www.givethemhand.com

Електронна поща help@givethemhand.com

Задължително е конкретно и точно да е описанието на дарението !

Учредители :

Изпълнителен директор

Даниил Поманов 0877979097 гр.Козлодуй

Председател на управителния съвет

Димчо Гигов +447721146331 гр. Ковънтри Великобритания

Димитър Димитров 0877544403 гр.Козлодуй

Член на управителния съвет , технически сътрудник .

Целта ни е да помогнем на безгласните и беззащитните хора в България , инвалиди , деца в неравностойно положение и пенсионерите !

Другата ни цел е да обединим хората за тази кауза , да го направим прозрачно , и най вече навременно !

Тук всеки е добре дошъл , с идеите си , с уменията и контактите си !

Всеки би могъл да допринесе по нещо , стига да го пожелае !

С годините устояхме , доказахме че и в невъзможни условия може да се твори добро , дадохме надежда и помогнахме на много хора !

Работим за разширяване на дейността ни , и се надяваме някой ден да създадем национална организация , която да е в помощ на изстрадалия български народ !

Работи се по конкретни индивидуални случаи и каузи , правят се периодично акции с храна за нуждаещи се хора !

Една от каузите ни е " Осинови Български Пенсионер - Дари му Надежда "

https://www.facebook.com/groups/259255352145951/?ref=share

...........................................

Give them a hand Foundation is a Public Benefit NGO!

UIC 206250913

Bank account in BGN:

BG48BGUS91601008565100

BIC: BGUSBGSF

Bulgarian-American Credit Bank

PayPal paypal@givethemhand.com

Website https://www.givethemhand.com

Email help@givethemhand.com

Founders:

CEO

Daniil Pomanov 0877979097

Chairman of the Board

Dimcho Gigov +447721146331

Dimitar Dimitrov 0877544403

Member of the Management Board, Technical Assistant.

Our goal is to help the voiceless and defenseless people in Bulgaria, the disabled, disadvantaged children, and retirees!

Our other goal is to unite people for this cause, to make it transparent, and most of all in a timely manner!

Everyone is welcome here, with their ideas, skills, and contacts!

Everyone could contribute something, as long as they wanted it!

Over the years we have resisted, proved that even in impossible conditions good can be done, we gave hope and helped many people!

We are working to expand our activities, and we hope to one day create a national organization that will help the suffering Bulgarian people!

We work on specific individual cases and causes, periodically make actions with food for people in need!

Support Your Broadcaster

As you know, we are an independent broadcast station. For us, It has always been hard to maintain our broadcast without your support.

To support us, please click to the donate button and then choose the app you’ll donate with. Thank you very much!

Фондация Подай им Ръка

Visit our website to get notified latest news and updates.

Free BG Radio
Free BG Radio
Free BG Radio
Free BG Radio

Similar Stations